قانون خوب

تو یکی از امتحانای اخیر IELTS برای مهارت گفتار تو کارت نوشته

Talk about a good law in your country. Please say

- What law is it?

- Why is it a good law?

- Who does the law affect?

- What would have happened without the law?

از من اینو بپرسن چی میخام بگم؟ به فارسی هم بخام برا این صحبت کنم باید حداقلش یه ساعت فکر کنم و آخرش بگم... مممم، نظر خاصی ندارم. درباره ی خواص شیر گاو نر ایده ی بیشتری تو ذهنم میاد تا این سوال....

Tags: Government

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates